Nepal Foreign Employment Agent Association

साधारण सदस्यको विवरण

नाम:खदग बहादुर श्रेष्ठ
ठेगाना:धारण-१० ,सुनसरी
मोबाईल न:९८५१०६२३९५

नाम:इन्द्र सवा लिम्बु
ठेगाना:तोपगाछी -५ ,झापा
मोबाईल न:९८५१०७३७८६

नाम:संकर भटराई
ठेगाना:दयानगर -१, रुपन्देही
मोबाईल न:९८५१०९००३४

नाम:शॆसकान्त शर्मा पौडेल
ठेगाना:छिस्ती -३, बाग्लूंन
मोबाईल न:९८४९५८१३३३

no photo

नाम:चित बहादुर लिम्बु
ठेगाना:तोपगाछी -५ ,झापा
मोबाईल न:९८४९५८१३३३